thứ 708022014

Last update09:15:58 PM

  • Nội dung xem nhiều

  • Tin nổi bật

Thông báo tuyển sinh và hướng dẫn chọn ban 2014-2015

         SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM          TRƯỜNG THPT LỘC THÀNH                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          ____________________________                   ...

Readmore

ke hoach va lich thi dau bong da hoc sinh thnag 2/2014

TRÖÔØNG THPT  LOÄC THAØNH               COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM           TOÅ : TD-GDQP                                            ÑOÄC LAÄP- TÖÏ DO- HAÏNH PHUÙC.                          KEÁ HOAÏCH GIẢI BÓNG ĐÁ MINI HỌ...

Readmore

Trần Đình Sang - cậu học sinh thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học của trường...

Trần Đình Sang - cậu học sinh thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học của trường...

Trần Đình Sang - cậu học sinh thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học của trường THPT Lộc Thành. Cậu học sinh Trần Đình Sang lớp 12A1 năm học 2012 - 2013 là học sinh có điểm cao nhất trong cả hai kỳ thi tốt nghiệp THPT ...

Readmore